Regional Issues

French User Group Activities

Les partenaires français, l'IGN, l'UBO et l'IFREMER ont organisé une série de réunions et sessions de tests vec des utilisateurs pontentiels du système IQmulus.

Italian User Group Activities

PERCHE' PER REGIONE LIGURIA E' IMPORTANTE PARTECIPARE AL PROGETTO IQMULUS?

La Liguria è una delle regioni italiane con il più alto rischio di inondazioni e problematiche riguardanti il dissesto idrogeologico e i risultati del progetto Iqmulus potrebbero aiutare i tecnici e gli amministratori a migliorare la gestione del rischio in questo ambito.

Read more

Hungarian User Group Activities

A magyar felhasználói csoport tevékenységei

A magyar felhasználói csoportot egyrészt a Földmérési és Távérzékelési Intézet u.n. "belső felhasználói" köre, másrészt a projektbe meghívott külső felhasználók alkotják. A belső felhasználói kör egyes tagjai olyan tapasztalt térinformatikus kollégák, akik a felhasználóinterfész folyamatos tesztelését végzik, és az eredményeket állandó kacsolattartás keretein belül a fejlesztők rendelkezésére bocsátják.  A belső felhasználói kör, és a külső felhasználók együtt fogalmazták meg a szárazföldi esettanulmányok megvalósítására vonatkozó elvárásaikat a készülő IQmulus rendszerrel szemben, valamint ők végzik el a rendszer végső tesztelését is a projekt utolsó stádiumában.

List of user workshops

As a project evolves and the development work continously implementing the features and the functions according the well defined user requirements (D1.2.3) we have organized user meetings and discussions.

Here we can have an overview of the organized events and the targeted topics.

Read more